Tentang kami

Featured in :

PROGRAM KAMI JALANKAN

MATLAMAT
PERTUBUHAN PRIHATIN RIYADHUL JANNAH SELANGOR

01.
Mengadakan Program Dan Aktiviti Yang Berunsurkan Pendidikan
Bagi Melahirkan Generasi Yang Berkualiti Dan Dapat Menyumbang
Ke Arah Kemajuan
02.
Melaksanakan Program Dan Aktiviti Yang Berkaitan Dengan
Kebajikan Kemasyarakatan.
03.
 Menganjurkan Program Dan Aktiviti Kesihatan Dengan Tujuan
Melahirkan Masyarakat Yang Sihat.
04.
Menjalankan Program Dan Aktiviti Pembentukan Sahsiah, Jati Diri
Keusahawanan.